Service en Inspectie

Elektrische verwarmingssystemen moeten zorgeloos functioneren.

Daarom biedt Huikeshoven u de mogelijkheid een service-en/of inspectie-overeenkomst af te sluiten. Een goed opgeleid team inventariseert en inspecteert uw verwarmingssysteem en verzorgt jaarlijkse inspecties, reparaties en onderhoud.

Geconstateerde problemen:

Na inventarisatie en inspectie wordt een rapport opgemaakt. Storingen/ beschadigingen en andere problematiek die aan het licht komen worden hierin gemeld. In overleg wordt een passende offerte aangeboden om het verwarmingssysteem weer optimaal te laten functioneren.

Werkzaamheden/inspectie omvatten: Na een afspraak met de betrokken persoon(en), ter plaatse, worden de onderstaande acties ondernomen:

– Inleidend gesprek, met gebruiker/operator of technische dienst, waarbij eventuele aandachtspunten en/of problemen door zowel de Klant als Huikeshoven kunnen worden aangegeven.

– Controleren thermische isolatie. Huikeshoven kan de status van de isolatie controleren en adviseren. indien noodzakelijk contact opnemen met een gespecialiseerd isolatiebedrijf.

– Bepalen van de actuele Ohms-weerstand van de verwarming. Of stroommeting bij zelfimiterende kabels.

– Bepaling van de weerstand tegen aarde

– Doormeten en testen van de besturing/regelaar.

– Controleren elektrische verbindingen in aansluitdozen/thermostaten/regelkast.

– Uitvoeren van kleine reparaties in aansluitdozen/thermostaat/regelkast, exclusief materiaalkosten

– In regelen van de Thermostaat/regelkast

– Rapporteren van het inspectieresultaat

  • Ontzorgen van inspectie en onderhoud
  • Altijd een optimaal systeem
  • Onderhoud en inspectie door de specialist
  • Voorkomen van uitval

Service en Inspectie

Contactpersoon
Robbert Gort Account Manager & Sales Engineer