Verwarming speelt in de transport en logistiek soms een zeer belangrijke rol. Geconditioneerd vervoer is steeds vaker een item.

Huikeshoven biedt met bet brede programma verwarmingselementen en verwarminskabels oplossingen voor onder meer kuiken-, varkens- en veevervoer. Maar ook voor het op temperatuur houden van vloeistoffen in containers bieden wij verschillende mogelijkheden.