In afvalverbrandingsinstallaties en energiecentrales kennen de producten van Huikeshoven enkele zeer specifieke toepassingen. Aan de controles op de afvoergassen van deze installaties worden zeer strenge eisen gesteld. Het is daarom noodzakelijk dat bij de monstername de gassen

op een constante temperatuur worden gehouden om condensatie tegen te gaan. Voor deze toepassingen levert en installeert Huikeshoven de verwarmde slangen van Eltherm. Deze worden onder andere ingezet bij de kerncentrale in Borsele.

Ook kan het noodzakelijk zijn om de viscositeit van verbrandingsmateriaal te waarborgen. Bijvoorbeeld bij de verbranding van dierlijke vetten in biomassacentrales. Hiervoor worden doorstroomheaters van Schniewindt ingezet. Deze dienen ook, samen met de toepassing van verwarmingskabels, voor het weer op temperatuur brengen van vloeistoffen in geval van een storing. De doorstroomheaters en verwarmingskabels zorgen ervoor dat de vloeistoffen niet afkoelen en stollen, zodat het proces weer snel op gang kan komen. Aan de ingezette materialen worden hoge eisen gesteld, zo dienen bijvoorbeeld mineraal geïsoleerde verwarmingskabels (HES-MIL) voorzien te zijn van een ATEX certificaat en een temperatuurbestendigheid soms tot

1.000 oC.

> Eltherm slangen voor constante temperatuur

> Doorstroomheaters waarborgen viscositeit in biomassacentrales

> Verwarmingskabels met ATEX certificaat

> Temperatuurbestendigheid tot wel 1.000 oC