Sinds midden jaren `90 is Huikeshoven actief in het verwarmen van mallen voor composieten. Het doel van deze verwarmingssystemen is het op gang brengen van de curing. Hierbij speelt een nauwkeurige temperatuurbepaling een belangrijke rol. In eerste instantie heeft Huikeshoven zich toegelegd op het verwarmingsdeel, bestaande uit een tracingsysteem en bijbehorende montage accessoires. Later zijn ook de regelsystemen ontwikkeld, omdat een elektrische verwarming nou eenmaal niet zonder regelsysteem kan.

De regelsystemen zijn modulair opgebouwd en kunnen eenvoudig aangepast worden aan de situatie. Zo zijn instelbaar de gewenste temperaturen en ramp up. Maar ook is het eenvoudig het systeem uit te breiden tot een groter aantal velden. Oorspronkelijk zijn deze systemen ontwikkeld voor mallen voor windmolens, maar inmiddels zijn er ook andere toepassingsgebieden, zoals de mallen van boten.

De jarenlange ervaring van Huikeshoven ten aanzien van de combinatie verwarming – composieten, heeft ook geleid tot nieuwe ontwikkelingen. Een geheel nieuw verwarmingssysteem op basis van carbon maakt het mogelijk verwarming te integreren in bijvoorbeeld composiet tanks, composiet brugdelen en composiete constructiedelen van bijvoorbeeld trailers.

3738-afbPlaatsen huidverwarming SS