Innoveren, vernieuwen en ontwikkelen is essentieel voor ondernemers.

Met innoveren speelt Huikeshoven in op de veranderende behoeften van onze

klanten. Huikeshoven versterkt hiermee zijn marktpositie en dat is belangrijk

voor de groei die we als bedrijf willen realiseren. U denkt bij innovatie waarschijnlijk

aan een nieuwe uitvinding of een nieuw product. Maar Huikeshoven innoveert ook

door een bestaand product of proces te verbeteren. Lees in deze nieuwsbrief onze

ontwikkelingen van 2016 en dan zijn we nog maar op de helft van het jaar.

Bekijk hier onze nieuwsbrief

Huikeshoven Nieuwsbrief 2016_1