Power to Heat is een bouwsteen die voor de netstabiliteit kan worden ingezet. Bij Power to Heat systemen

wordt de overproductie van duurzame energie omgezet in warmte-energie, die eenvoudig gebufferd kan

worden. Power to Heat is met name geschikt bij overcapaciteit van zon, wind en biomassa energie maar

ook energie van conventionele elektriciteitscentrales. De Power to Heat systemen zijn vanwege hun snelheid

uitermate geschikt om in de markt van negatieve regelenergie toegepast te worden. De Schniewindt

high-performance doorstroomheaters zijn zeer geschikt voor de opbouw van een dergelijk Power-to-Heat

systeem.

 

Door ons brede assortiment zijn we in staat om uw Power to Heat project van idee tot ingebruikname volledig te begeleiden.

PtH-1PtH-5PtH-3PtH-2PtH-4